fbpx

Code of Conduct

Vores retningslinjer for aftaler med leverandører betyder, at når Baze indgår en aftale med en leverandør, skal leverandøren underskrive vores Code of Conduct samt foretage en selvevaluering af sin indsats i forhold til CSR.

Vores leverandører har herefter ansvaret for at formidle Baze’s Code of Conduct til deres underleverandører.

Formålet med Baze’s Code of Conduct er at kommunikere vores forventninger til leverandørerne og styrke integrationen af internationale principper.

Fremtidens vindervirksomheder tager ansvar for mennesker, miljø og klima.

Baze blev certificeret i FN´s verdensmål i 2020.

Derudover er Baze, som medlem af DPA (Danish Promotion Association, en del af GRAKOM), underlagt nedenstående.

Generelle retningslinjer

Lovoverholdelse:

§ Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres– herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove

Børnearbejde:

§ Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år

§ Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer

§ Der er læreprogrammer for børn mellem 12 og 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde

§ Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

Tvangsarbejde:

§ Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed

§ Leverandøren skal sikre, at ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, id-kort eller rejsedokumenter

Diskrimination:

§ Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Helbred og sikkerhed:

§ Leverandøren sikrer et tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker. Leverandøren har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som skal følges

§ Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivende samfund

§ Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf

§ Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold

Arbejdsforhold:

§ Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende

§ Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred

§ Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

Produktansvarlighed:

§ Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og test af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed

§ Leverandøren skal efterleve alle gældende regler vedrørende certificering af deres produkter – herunder CE, CCC, FSC, EU-Blomsten og Svanemærket

Korruption og bestikkelse:

§ Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves

Baze hovedkontor

Baze A/S
Islandsvej 28
8700 Horsens
76 28 38 00
info@baze.dk

Baze A/S
Farum Gydevej 85
3520 Farum
76 28 38 00
info@baze.dk

Baze - Alt samlet ét sted

Ring til os

+45 76 28 38 00

E-mail

info@baze.dk

Kontakt os

Baze medarbejdere på seks personer

Tak for din tilmelding – og interesse for Baze.
Det glæder os, at du vil modtage vores nyhedsbreve.

Baze Team

Tak for din henvendelse.
Du bliver snarest kontaktet af
en af vores medarbejdere.

Baze A/S